Actualités  •  Ze života komory

Ohlédnutí za Valnou hromadou 2023 

Ve středu 12.dubna se v prostorách Francouzského institutu v Praze konala každoroční valná hromada Francouzsko-české obchodní komory. Akce se účastnilo více než 90 zástupců našich členských firem a členů správní rady.  

 

Úvodního slova se ujal Roland Bourgeois, předseda správní rady, který na začátek seznámil účastníky s jednotlivými členy správní rady. Následovalo představení stálých členů Francouzsko-české obchodní komory a vlastní jednání valné hromady, které uvedl sám ředitel Michal Macko.  

 

Program byl zahájen ohlédnutím se za uplynulým rokem. Michal Macko zhodnotil proběhlé akce, Antoine Schaming se věnoval komunikační strategii a Martin Dytrych se zaměřil na konkrétní aktivity, které se udály pod hlavičkou Le Booster Prague. Na základě hlasování byla také schválena účetní závěrka k 31. 12. 2022.  

 

Posléze se program věnoval vývoji a vyhlídkám Francouzsko-české obchodní komory pro rok 2023. Společně s Josephem Mullerem jsme se podívali na akce, které nás čekají v následujících měsících, dále jsme si představili strategii pro období 2023-2025 i jednotlivé kroky směřující k posílení aktivit v rámci Le Booster Prague. Ke konci se odhlasoval nový rozpočet pro rok 2023 a nový auditor.  

 

V závěru akce se všichni účastníci shledali u společného koktejlu, kde měli příležitost neformálně si popovídat, jak s ostatními členy komory, tak i se správní radou nebo stálým týmem Francouzsko-české obchodní komory.