Actualités  •  O komoře

Pozdrav a přání předsedy správní rady

[Translate to Tchèque:]

Milí členové Francouzsko-české obchodní komory, 

rok 2023 byl pro francouzskou, českou i evropskou ekonomiku, stejně jako pro naši obchodní komoru, rokem výzev, v nichž bylo potřeba prokázat naši odolnost. Čelili jsme jim s neutuchajícím odhodláním a dvounásobnou energií, všechny naše kroky jsme směrovali k poctivější a odpovědnější budoucnosti. Vztahy mezi našimi zeměmi a jejich podniky se posunuly ještě dál směrem, který je prospěšný nám všem, čímž se ještě více zdůraznila pozice Francie coby nejdůležitějšího ekonomického partnera mezi zeměmi, s nimiž Česká republika nesdílí společnou hranici. 

 

Tolik připomenutí celkového kontextu, v němž se tým a správní rada Francouzsko-české obchodní komory snažily nadále přinášet takové služby, podporu a akce, které by svou kvalitou odpovídaly vysokým standardům a zároveň si kladly realistické cíle. Bylo nám velkým potěšením, že jsme pro vás, členy naší francouzsko-české podnikatelské komunity, a vaše přátele mohli uspořádat tyto akce: 

  • velká setkání: valnou hromadu, galavečer spojený s předáváním Cen FČOK, 20. ročník turnaje v pétanque a samozřejmě večer Beaujolais nouveau a Svatomartinské; 
  • dvě edice Business Tour, do Plzně a Ostravy, díky nimž jsme si vytvořili dlouhodobou vazbu v regionech; 
  • tři setkání platformy Sustainable Business Forum, a to na téma cirkulární ekonomiky, elektromobility a jaderné energetiky, během nichž pozvaní experti a politici přiblížili ekonomiku zítřka; 
  • MSV 2023, které bylo příležitostí vyzdvihnout jednak průmyslové know-how francouzských MSP, ale také význam francouzského jaderného průmyslu v období klíčovém pro ekonomické vztahy mezi našimi dvěma zeměmi; 
  • a samozřejmě akce pro komoru tak typické, jako je Café du commerce nebo Top Executives Breakfast, abychom citovali alespoň některé. Celkem jsme připravili téměř 50 akcí, tedy v průměru jednu akci týdně.  

 

Chci vám poděkovat za to, že naše podnikatelská komunita s vámi a díky vám aktivně žije, že neustále roste, že se účastníte našich akcí, využíváte naše služby a spoluvytváříte příležitosti pro další rozvoj francouzsko-českých obchodních vztahů.  

A pokud jde o rok 2024? Určitě od nás můžete čekat nějaké novinky! Správní rada a tým Komory pracují na nových projektech, které vám v dohledné době představíme! Samozřejmě budeme také mít brzy příležitost se opět setkat, a to již na začátku ledna v souvislosti s tradiční „galette des rois“ FČOK. 

 

Nezapomeňte si do diářů poznamenat březnovou volební valnou hromadu. Kromě toho, že se bude volit nová správní rada, vám také detailně představíme výsledky za rok 2023, naše cíle a strategické směřování na rok 2024.  

 
Těšíme se na vaši hojnou účast! 

 

Jménem správní rady a celého týmu Francouzsko-české obchodní komory bych vám rád popřál šťastný, udržitelný a příkladný rok 2024, pevné zdraví a úspěch ve všem vašem podnikání! 

 

Roland Bourgeois,

předseda