Ze života komory  •  Kluby

Setkání s Resto France Experts a členy Gastro klubu

Členové asociace Resto France Experts (RFE) přijeli ve čtvrtek 10. října na 24 hodin do Prahy, aby zde potkali své české protějšky a zástupce médií.

Na vrcholu Žižkovské televizní věže jsme se během krásného podzimního odpoledne sešli se členy Resto France Experts.

Jednalo se o setkání s hlavními aktéry z oblasti francouzsko-českého hotelnictví a gastronomie. Náš společný čas byl plný dynamických výměn a plodných diskuzí.

Představitel našeho výboru Guillaume Bosc nejprve hosty srdečně přivítal. Poté se ujala slova Lenka Lesová, Senior konzultant Firemní poradenství a obchodní služby, která představila Komoru a ekonomii České Republiky.

Členové Resto France Experts se obeznámili se všemi kvalitami českého trhu. Politická stabilita, tradice průmyslu, rozvoj moderních technologií a míra nezaměstnanosti držící se kolem 3 % jsou nejdůležitější rysy zdejší ekonomie, kterých zahraniční aktéři mohou naplno využít.

Dále se patron našeho Gastro klubu Dominique Collin věnoval prezentaci samotného klubu a české tradiční kuchyně.

Na závěr Marc Grandmougin, prezident Resto France Experts, všem účastníkům představil svou gastronomickou asociaci. Jeho hlavní ambicí je položit základ dynamickému a konstruktivnímu partnerství mezi Českou republikou a Francií.

Za přítomnosti francouzských a českých novinářů (z Horeca & VBino&style) měli členové Komory možnost diskutovat v neformální atmosféře se všemi 49 členy Resto France Experts se zaměřením na výrobu vybavení pro hotelnictví a gastronomii.