Udržitelnost je součástí naší DNA

Trend udržitelnosti zrychluje, zasahuje do firemních hodnot, je součástí brandu, ovlivňuje investice, ale také schopnost firem přilákat nové talenty.  

Už jsme velkou cestu ušli. Za posledních 10 let jsme se v žebříčku top 100 udržitelných firem Corporate Knights dostali z 29 pozice postupně až k letos v Davosu vyhlášenému prvnímu místu. Hodnoceno bylo 8000 firem s obratem nad 1mld dolarů.
Na následující dekádu jsme formulovali 6 dlouhodobých závazků v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN SDGs.


Usilujeme o klimatický pozitivní svět neustálým investováním do inovativních řešení, která zajišťují okamžitou a trvalou eliminaci emisí CO2 v souladu s naším závazkem snižování uhlíkové stopy. 

 

Stanovili jsme si celkem 6 oblastí a do roku 2025 konkrétně chceme dosáhnout: 


1/

 • 80 % obratu bude splňovat green revenues
 • 800 milionů tun emisí CO2, které ušetříme našim zákazníkům (počítáno od roku 2018)
 • 1000 nejlepších dodavatelů bude mít provozní emise CO2 nižší o 50 %
 • Efektivně využívat zdroje 
 • Se zdroji nakládáme efektivně, chováme se zodpovědně a maximálně využíváme digitální technologie k ochraně naší planety. 

 

2/

 • 50 % obsahu ekologických materiálů v našich produktech
 • 100 % primárního a sekundárního obalového materiálu bez jednorázových plastů a využití recyklovaného kartonu
 • Dodržovat naše zásady důvěry
 • Naše zásady důvěry naplňujeme tím, že vyžadujeme plnění přísných společenských a etických standardů od sebe i svého okolí.

 

3/

 • 100% strategických dodavatelů poskytujících důstojnou práci zaměstnancům
 • Důvěra zaměstnanců při hlášení chování v rozporu s našimi zásadami

 

4/

 • Vytváření rovných příležitostí 
 • Vytváříme rovné příležitosti tím, že zajišťujeme, aby se všem zaměstnancům dostávalo jedinečného ocenění a aby pracovali v inkluzivním prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet a přispívat svými nejlepšími výkony. 

 

5/ 

 • Diverzita pohlaví 50/40/30 od náboru až po operativní a vrcholový management
 • Od roku 2008 má přístup k zelené elektřině 50 milionů lidí
 • Posilovat dovednosti místních komunit 
 • Posilujeme místní komunity podporou lokálních iniciativ a umožňujeme jednotlivcům i partnerům proměnit udržitelnost v realitu. 

 

 6/

 • 3 lokální závazky v každé zemi, kde působíme a které ovlivňují komunity v souladu s našimi programy udržitelnosti

 

Schneider electric