COVID-19  •  Sektorové aktuality

Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států

Osoby očkované v ČR mohou cestovat do okolních států za dále uvedených podmínek. 

Německo  

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní. 

Cestující přijíždějící do SRN z ČR je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu). 

Podrobné podmínky k cestám do Německa 

Slovinsko 

Do Slovinska je možné vstoupit bez následné karantény, pokud se osoba prokáže potvrzením o očkování jedné nebo dvou dávek vakcíny (v závislosti na jejím typu), od kterého uplynula předepsaná doba: 

  • nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech, 
  • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna, 
  • nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca, 
  • nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag 

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci).  

Podrobné podmínky k cestám do Slovinska 

Maďarsko 

Cestování je možné s potvrzením o aplikaci první dávky očkovací látky. 

Podrobné podmínky k cestám do Maďarska 

Polsko 

Výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu mají osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii. Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci).  

Podrobné podmínky k cestám do Polska 

Rakousko 

Podmínky cestování očkovaných osob budou zveřejněny v příštích dnech. 

Podrobné podmínky k cestám do Rakouska 

 

Osoby očkované v ČR se mohou vracet ze všech států se středním a vysokým rizikem nákazy, pokud od vystavení Certifikátu o provedené vakcinaciuplynulo: 

  1. v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, 
  2. v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, 
  3. v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky. 

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/pravidla_cestovani_osob_ockovanych_v_cr.html