Sektorové aktuality

Současný stav trhu práce v České republice

V tomto článku se věnujeme tématům, která jsme probírali na našem webináři zaměřeném na trh práce v České republice. Zaměřili jsme se na vývoj některých statistických údajů a analyzovali aktuální trendy vyplývající ze současné pandemické situace. 

Míra nezaměstnanosti 

Na evropské úrovni 

V roce 2018 se míra nezaměstnanosti v České republice pohybovala kolem 2 %. Tento údaj byl dlouho stabilní, ale během roku 2020 došlo k mírnému nárůstu kvůli pandemii koronaviru. V letech 2018 až 2020 byla míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v celé Evropské unii. V dubnu 2021 stoupla nezaměstnanost na 3,2 %. Pouze Polsko si v současné době vede lépe s mírou nezaměstnanosti mírně pod touto hodnotou. 

Na národní úrovni 

Existuje mnoho regionálních rozdílů. Historicky byla Praha regionem s nejnižší mírou nezaměstnanosti v České republice. To se ovšem změnilo s příchodem pandemie. Od roku 2020 se míra nezaměstnanosti v Praze prakticky zdvojnásobila. Především odvětví cestovního ruchu a pohostinství byla negativně ovlivněna vládními opatřeními za účelem boje proti šíření kornaviru. Výrazně zasažen byl také Karlovarský kraj. 

Měsíční mzda 

Navzdory současné situaci se medián i průměrná mzda v roce 2020 zvýšily. Medián vzrostl z 1 128 EUR v prvním čtvrtletí na 1 264 EUR ve čtvrtém čtvrtletí. Pokud jde o průměr, ten se zvýšil z 1 311 EUR na 1 482 EUR. 

Tento vývoj má dva hlavní důvody. Ztráta pracovních míst se v první řadě týkala méně placených profesí (služby, restaurace, obchody atd.). Druhým důvodem byly vyplacené mimořádné bonusy zdravotnickému personálu. Vezmeme-li v úvahu tyto prvky, trendem je spíš stagnace než skutečný růst. 

Regionálně jsou nejvyšší mzdy v Praze a ve Středočeském kraji. 

Trendy pro období 2020/2021 

Martin Huba se na našem webináři zaměřil na dva klíčové faktory vysvětlující trendy na trhu práce:  

  • Situace na trhu práce (nezaměstnanost, mzdy, typy pracovních smluv atd.) 

  • „Office-is-my-home“ a „Home-is-my-office“ (fenomén práce z domova) 

Česká republika čelí nedostatku kvalifikované pracovní síly. Společnosti proto často potřebují zaměstnávat cizince, aby tento problém překonaly. Tato situace není ničím novým, protože tomu tak bylo již před pandemií. V roce 2010 tvořili cizinci 5,5 % ze všech zaměstnanců. V roce 2019 pak představovali 54 % zaměstnanců v administrativních a podpůrných činnostech. V roce 2020 představovali již přibližně 14,7 % ze všech zaměstnanců v České republice. 

Pandemie koronaviru však způsobila zpomalení náborové činnosti od druhého čtvrtletí roku 2020. 79 % společností, oslovených společností Manpower, uvedlo, že neplánují zvýšit počet zaměstnanců, ve srovnání s pouhými 13 %, které plánovaly zvýšit náklady na mzdy. To by se však mělo ve druhém čtvrtletí roku 2021 postupně změnit s tím, jak se zdravotní situace bude zlepšovat. Hospodářská aktivita se znovu rozběhne a společnosti budou muset znovu čelit nedostatku personálu. Očekává se, že se tento trend bude v příštích několika letech nadále prohlubovat. To se týká jak manuálních pracovníků, tak profesí vyžadujících manažerské schopnosti či specializované dovednosti. 

Jedním ze sektorů odpovědných za silnou poptávku po zahraničních pracovnících je bezpochyby sektor logistiky, který se musí vyrovnat se silným růstem online nákupů, zejména během pandemie. Potravinářský průmysl také zaznamenal silný růst, ale musel se transformovat a přizpůsobit, protože restaurace již nespotřebovávají tolik surovin (mlékárny, farmy, řeznictví atd.). Spíše než prodávat surové výrobky v relativně velkém množství musely společnosti prodávat menší množství v odpovídajícím balení, aby si je mohli zákazníci objednat přímo online nebo v obchodech s potravinami. 

Dalším trendem, který byl během pandemie zaznamenán, je rozvoj takzvaného “home office”. V lednu 2020 pracovaly doma alespoň částečně 4 % zaměstnanců, zatímco v roce 2021 to bylo 37 %. 

Díky práci na dálku se produktivita většiny zaměstnanců výrazně zvýšila. Pouze malé procento zaměstnanců zaznamenalo pokles produktivity. Někteří zaměstnanci pracují i déle, než je vymezená pracovní doba, protože jsou zavřeni ve svých domovech a nemají nic jiného na práci. Vedle toho existuje tlak vyvíjený manažery, který přispívá k psychickému vyčerpání. 

Zaměstnanci mají někdy horší pracovní podmínky doma než na pracovišti. Což souvisí s nedostatkem adekvátního vybavení, prostředím, které nemusí být nutně přizpůsobeno práci, nebo obtížnější komunikaci mezi zaměstnanci (neformální diskuse u kávovaru, ve firemních kuchyňkách). Poslední bod je částečně odbourán možností komunikovat prostřednictvím bezplatných nástrojů pro zasílání rychlých zpráv, které ovšem mohou představovat bezpečnostní riziko úniku citlivých informací o společnosti. 

Je pro vás současná situace udržitelná? 

Zde si můžete náš webinář prohlédnout celý (ve francouzštině a angličtině). 

 

Zdroje : ISPV, Eurostat, Manpower, statisttikaamy.cz