Sektorové aktuality

Záruka Energie (Národní rozvojová banka)

[Translate to Tchèque:]

Cílem této záruky je pomoci malým a středním podnikatelům v období prudkého nárůstu cen energií. Záruku lze vystavit za bankovní úvěr, jímž budou financovány běžné provozní výdaje. Tyto projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

 

Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • ubytování, stravování, pohostinství
 • informační a komunikační činnosti a další

 

Na co lze úvěr využít?

Záruku lze vystavit ke komerčnímu úvěru, kterým budou financovány běžné provozní výdaje.

 • náklady na energie
 • dodavatelsko-odběratelské faktury
 • pořízení zásob a materiálu
 • mzdové náklady
   

Důležité informace