Globální změna klimatu mění svět i naši společnost. Sdílíme přesvědčení, že i přes velké investice, které národní vlády a mezinárodní organizace věnují na strategie a opatření, nelze podstatných změn dosáhnout bez aktivního zapojení firem.

My, členové Francouzsko-české obchodní komory, považujeme za klíčovou ekologickou transformaci našeho podnikání. Jako společnosti působící v řadě oblastí spojených s životním prostředím si uvědomujeme naši zodpovědnost a zároveň jedinečnou pozici pro zavedení nového, udržitelného směru rozvoje našeho podnikání. To podle nás neznamená pouze odpovědný přístup k životnímu prostředí, ale i o ohleduplný postoj k našim zaměstnancům a ke všem složkám naší společnosti, stejně jako férové jednání našich firem.

Sociální a environmentální ukazatele stavíme na úroveň těch finančních. Věnujeme se soustavnému snižování emisí při našem podnikání, inovujeme ve prospěch životního prostředí, staráme se o biodiverzitu i komunity v místech, ve kterých působíme. Ekologická transformace, tedy systémový přechod k trvale udržitelnému životu a podnikání, je komplexní proces a my se chceme stát jejími lídry.

Naším cílem je ukázat, že environmentálně a sociálně odpovědné podnikání je relevantní, rentabilní a jediný správný směr, ke kterému chceme inspirovat další firmy a instituce. Proto budeme pravidelně upozorňovat na příklady dobré praxe a jinak přispívat do veřejné debaty. Podpořit chceme i národní plán obnovy, podle kterého je pro restart naší ekonomiky nezbytná digitalizace, podpora cirkulární ekonomiky, přechod na čisté zdroje a ochrana přírody.

Platforma Francouzsko-české obchodní komory je otevřené a apolitické fórum vznikající pod záštitou velvyslance Francie v České republice Alexise Dutertra a určené nejen členům komory, ale i spřáteleným společnostem a institucím.

Přidejte se k platformě Sustainable Business Forum!

Přidejte se k Sustainable Business Foru a využijte možnosti zviditelnit se v otevřeném
a apolitickém prostoru určeném k debatám a setkáním,
kde můžete sdílet osvědčené postupy a inspirovat se od jiných firem.

Stát se součástí Fóra FAQ (Často kladené otázky)

Jan Karsten
Generální ředitel EQUANS 

"Zelená energetika a udržitelnost zdrojů jsou jedním z klíčových segmentů společnosti EQUANS. Hlavními pilíři, na kterých stavíme spolupráci s našimi partnery, jsou transformace energetiky i průmyslu a digitalizace."

Dita Pasquier
Tribe Lead, Komerční banka

"V Komerční bance se zaměřuji na oblast firemního financování. Proto se svým týmem nejvíce mohu přispět k závazku celé skupiny Societé Générale alokovat do roku 2023 120Mld EUR do financování udržitelných projektů. Díky poradenství a úvěrům podpoříme naše klienty na jejich cestě k udržitelnosti jejich podnikání."

 

 

Eva Kučerová
Ředitelka komunikace a marketingu pro střední a východní Evropu, Veolia

"Udržitelné podnikání, ochrana životního prostředí a boj proti klimatické změně jsou pro společnost Veolia prioritou, dávají smysl naší činnosti."

 

 

Příklady dobré praxe a závazky členských společností

Nadcházející jednání